Дигитална

трансформация

Е процесът на интегриране на цифрови технологии във всички аспекти на бизнеса или организацията.
КАК РАБОТИ

Изумителни резултати

Бизнес анализът е критична стъпка, тъй като установява конкретните изисквания и нужди на бизнеса, които трябва да бъдат адресирани от системата.

Планиране

Планиране на интеграцията със съществуващи системи и приложения в организацията. Това е ключово за минимизиране на смущенията по време на внедряването.

Конфигурация на системата

Това включва настройка на софтуера за да отговаря на специфичните бизнес изисквания, настройка на работните процеси и др.

Обучение

Правилното обучение осигурява, че персоналът е готов да използва новата система ефективно и продуктивно.

Какво можем да ви предложим?

Ние сме иновативна компания,  в предоставянето на цялостни решения за дигитална трансформация. Нашата мисия е да помагаме на бизнеса да се развива, като внедряваме най-новите технологии и оптимизираме процесите, за да постигнем устойчив растеж и конкурентно предимство. Нашите услуги включват автоматизация на процесите, като използваме напреднали технологии и софтуер за автоматизация на рутинни задачи, което води до повишена ефективност и намаляване на грешките. Събираме и анализираме данни, за да предоставим ценни прозрения и да вземаме по-добри решения въз основа на доказателства.

Подобряваме клиентското изживяване чрез използване на дигитални канали за по-добро обслужване на клиентите и създаване на персонализирано и бързо взаимодействие с тях. Внедряваме модерни технологии като изкуствен интелект, машинно обучение, интернет на нещата и блокчейн, за да създаваме нови бизнес модели и да подобряваме съществуващите процеси. Интегрираме ERP системи за централизирано управление на основните бизнес процеси, CRM системи за оптимизиране на взаимодействията с клиентите, Business Intelligence системи за събиране, анализ и визуализация на данни, MOM/MES системи за повишаване на ефективността в производството и WMS системи за оптимизиране на складовите операции и логистика.

Дигиталната трансформация не е само техническа промяна, тя включва и културна промяна в организацията, където иновациите и гъвкавостта стават ключови елементи на успеха. Нашият екип от експерти работи неуморно, за да гарантира, че вашият бизнес е готов за бъдещето, чрез персонализирани решения, които отговарят на вашите специфични нужди и цели.

Защо нас?

Вашият дигиталнен партньор

Работата с GENETTIV предоставя нови перспективи и идеи, които могат да ви помогнат да издигнете вашата марка на следващото ниво. Те са малка група творчески мислители, които усилено работят, за да помогнат на своите клиенти да създадат брандове, които ще се свържат с потенциалните потребители.

GENETTIV